VAN 25 TOT EN MET 30 JULI 2022

De 25e Friesche Elfstedenweek

REGLEMENT

voor deelname aan de 25ste edite van de Friesche Elfstedenweek in 2022

EN version
DE Ausführung

Reglement Friesche Elfstedenweek te Water: Huisregels

Artikel 1.

Ter bevordering van de watersport in het algemeen, het toerisme en de kennis van het watergebied in Friesland in het bijzonder, en ook het doel de belangen der provincie Fryslân te dienen, wordt door de watersportvereniging “Frisia” gevestigd te Grou, de Friesche Elfstedenweek georganiseerd.

Artikel 2.

Bij besluit van de algemene vergadering van de watersportvereniging werd de organisatie van deze week opgedragen aan het Bestuur, die ze overdraagt aan een Commissie, genoemd “Commissie Friesche Elfstedenweek”.

Artikel 3.

Iedere deelnemer aan de tocht heeft zich, voor wat betreft de orde te water, te houden aan de aanwijzingen van de overheidsorganen. Onder “deelnemer aan de tocht” wordt verstaan: ieder die aan boord van een vaartuig de tocht geheel of gedeeltelijk meemaakt.

Artikel 4.

Bij verstoring van de orde, waardoor het goede verloop van de Elfstedentocht in gevaar kan worden gebracht, kan de verdere deelname aan de tocht worden ontzegd en belet, zonder verhaal op restitutie van inleg of andere gelden.

Artikel 5.

Het voeren of tonen van zakelijke reclame is niet toegestaan.

Artikel 6.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie.

Artikel 7.

Iedere deelnemer aan de tocht wordt geacht van de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn.

Artikel 8.

Deelnemers aan de tocht varen de tocht op eigen risico. De commissie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de tocht.

Artikel 9.

Door betaling van het inleggeld of ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met dit reglement.

Artikel 10.

Het wordt de kanovaarders door de organisatie aanbevolen om kleding te dragen die de zichtbaarheid bevordert.

De 25ste Friesche Elfstedenweek te water vindt plaats van 25 tot en met 30 juli 2022.

Deelnemers aan de tocht varen de tocht op eigen risico. De commissie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de tocht. Door betaling van het inleggeld of ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met dit reglement.

Bijzonderheden

 • Deelnemers aan de tocht kunnen vanaf zaterdag 23 juli 2022 ligplaats kiezen achter de Prinsentuin te Leeuwarden.
 • De Elfstedencommissie houdt zaterdag 23 en zondag 24 juli zitting in de Koperen Tuin (gelegen in de Prinsentuin). De deelnemers krijgen dan de Elfstedenwimpel en hun deelnamepakket.
 • Door het voeren van de Elfstedenwimpel heeft u tijdens de tocht gratis passage van bruggen en gratis ligplaats in de steden waar we overnachten.
 • Iedere inschrijver die de tocht volbrengt, ontvangt een fraaie herinnering.
 • Het inleggeld voor deze tocht bedraagt per sloep, motor- of zeilboot € 200,00.
 • Voor kano’s, SUP’ers, drakenboot en roeiboten is de inleg € 160,00 per persoon. Voor deze deelnemers verzorgt de commissie desgewenst gratis het vervoer van de bagage, mits de omvang en het gewicht van deze bagage niet meer is dan twee kleine koffers of één grote koffer.
 • Meevarenden, zij die als passagier meevaren met een deelnemende sloep, motor- of zeilboot en waarvoor door de Commissie geen overnachtingen en/of bagagevervoer behoeft te worden geregeld, kunnen ook een startkaart ontvangen en bij het volbrengen van de tocht een herinnering krijgen, mits een inschrijfformulier is ingediend en een inleg van € 40,00 is betaald.
 • Leden van KWV Frisia krijgen € 25,00 korting op het inschrijfgeld (dit geldt niet voor meevarenden).
 • Na ontvangst van het inschrijfgeld krijgt iedere deelnemer een deelnemerskaart toegezonden.
 • Wanneer je je na aanmelding afmeldt voor deelname aan de Friesche Elfstedentocht te water, dan storten we je inschrijfgeld alleen terug als er sprake is van overmacht.
 • De inschrijving sluit zodra de Elfstedencommissie vindt dat het toelaatbare aantal deelnemers is bereikt.
 • De Elfstedencommissie hanteert onderstaande privacyverklaring.

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@elfstedenweek.nl.

Privacyverklaring