VAN 25 TOT EN MET 30 JULI 2022

De 25e Friesche Elfstedenweek

COMMISSIE

Het comité van de Friesche Elfstedenweek
Commissie Friesche Elfstedenweek te water 2022

In memoriam

Lia Kolk-Hoeben

Onze voorzitter Lia is op 20 april 2021 overleden. Op 26 april is in besloten kring afscheid genomen van Lia.

Lia kwam in het jaar 2000 bij Watersportvereniging de Meeuwen en is eigenlijk meteen voorzitter gemaakt. Ze was gescout als dat actieve vrouwtje van de Flitsclub en ze kende de historie van de Meeuwen en de Elfstedenweken via haar ouders. Lia had al een uitstekend netwerk en dat groeide in de loop der jaren. Ze kende iedereen bij naam en welke functie diegene in een bestuur of commissie ook had, Lia noemde iedereen bij de voornaam en regelde met deze en gene in haar netwerk wat nodig was voor De Meeuwen. Zaken moesten altijd goed geregeld zijn en ze spoorde iedereen aan zijn ding te doen.

Snel na haar voorzitterschap van De Meeuwen, werd ze het gezicht van de driejaarlijkse Friesche Elfstedenweek te water. Deze functie heeft ze jaren met verve vervuld en ze werd het boegbeeld op het Statenjacht -de boeier Friso van de provincie- eerst met John en later Arno (weer die voornamen).

In 2020 zou de Friesche Elfstedenweek voor de 25ste keer worden gehouden en Lia wilde daar iets speciaals van maken, maar door de coronacrisis ging deze editie niet door. De 25ste tocht stond vervolgens gepland in augustus 2021 en de belangstelling van deelnemers was overweldigend. Lia wilde dit lustrum graag meemaken, maar dat mocht helaas niet zo zijn.

De gemiddelde leeftijd van de Meeuwenleden loopt op en jongere aanwas blijft achter. Deelname aan diverse evenementen loopt terug. Lia wilde ‘haar’ vereniging goed achterlaten. Onder haar leiding hebben de leden tijdens de laatste ALV van De Meeuwen op 8 april 2021 ingestemd met het definitief samengaan van De Meeuwen met Frisia. Op 16 april 2021 woonde Lia via internet de ALV van Frisia bij en ook Frisia-leden stemden in met deze fusie. Lia zou vicevoorzitter van koninklijke Frisia worden, een kroon op haar werk.

Iedereen zal Lia’s unieke persoonlijkheid, geweldige gastvrijheid en tomeloze inzet nooit vergeten. Lia, dank, dank, dank voor alles wat je hebt gedaan en wat zullen we je ontzettend missen.

Het bestuur van De Meeuwen en de commissie van de Friesche Elfstedenweek te water